Η εταιρία

Η εταιρία μας ...
Επωνυμία: Αντωνίου Αναστάσιος

Τίτλος: TheCoffeeHouse

Α.Φ.Μ.:

Δ.Ο.Υ.: Καρδίτσας

Διεύθυνση: Μυρμιδόνων 39 & Μεγακλέου